psychologia • psychoterapia • seksuologia

ZUZANNA JENTKIEWICZ

mgr psych. ZUZANNA JENTKIEWICZ

psycholog, psychoterapeuta

Absolwentka psychologii na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie o specjalności klinicznej, Czteroletniego Całościowego Szkolenia z Psychoterapii w nurcie systemowo-psychodynamicznym organizowanego przez Ośrodek Szkoleń Systemowych w Krakowie oraz Szkolenia z Podstaw Analizy Więzi Prenatalnej (I część Całościowego Szkolenia spełniającego wymogi niemieckiego Towarzystwa Analizy Więzi Prenatalnej).

Dodatkowo ukończyła studia podyplomowe na kierunku edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) oraz zaburzeniami ze spektrum autyzmu na Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi. Aktualnie jest w trakcie studiów podyplomowych z psychodietetyki na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Regularnie bierze udział w szkoleniach dla psychologów i psychoterapeutów podnosząc swoje kwalifikacje.

Praktyczne umiejętności zdobywała m.in w Instytucie Psychiatrii i Neurologii oraz w przedszkolach terapeutycznych i integracyjnych.

Współpracowała z prywatnymi gabinetami psychoterapii m.in Mental Path, Ortosensis, Wellbee prowadząc psychoterapię indywidualną, terapię par i rodzin, terapię psychologiczną, konsultacje/poradnictwo rodzicielskie, grupy terapeutyczne dla nastolatków i treningi umiejętności społecznych. Współpracowała z oświatą w roli psychologa. 

Superwizuje swoją pracę w nurcie psychodynamicznym. Posiada doświadczenie własne w psychoterapii psychoanalitycznej.

Działalność naukowa w kole Psychologii Traumy podczas studiów psychologicznych na APS. Wygłosiła referat pt. „Style więzi a satysfakcja ze związku i życia seksualnego” na podstawie literatury i badań własnych na I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Wieloaspektowe ujęcie traumy”.

Prowadzi prywatną praktykę.

Zakres usług: